اداره راه و شهرسازی شهرستان مراوه تپه
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی مراوه تپه ترکیدگی و فوران آب شرب روستای فرنگ در فاصله 2

کیلومتری این روستا مناظر زیبایی از یخ ایجاد کرده که مردم روستا از آن با نام کوه یخی یاد می کنند.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392ساعت 23:15  توسط روابط عمومی   |